Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Privacy Policy

Als jij je gegevens bij mij achterlaat, 
dan is het fijn om te weten dat ze veilig zijn. 

Onderwerp van deze voorwaarden

Agnes van Goolen, gevestigd aan De Schagense Snees 30, 8252KM Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Jouw privacy is voor mij van groot belang. Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig met je gegevens om. Ik doe er niets geks mee en zal ze ook niet verkopen omdat ik dat zelf ook niet wil. Ik draag er zorg voor dat de aan mij verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol wordt behandeld en zal die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (voorheen Wet op de Privacy).


Inleiding

Bij het gebruik maken van mijn producten en diensten kan ik -Agnes van Goolen- informatie van en over jou verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die je mij verstrekt bij het aangaan van een abonnement via een community of informatie die ik verzamel bij aanmelding van een training, coaching, e-book of nieuwsbrief.

 

Je leest hier hoe ik omga met de betreffende informatie, hoe en welke informatie ik kan verzamelen en voor welke doeleinden ik die kan gebruiken. Daarnaast lees je informatie over hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe je je gegevens kunt wijzigen of verwijderen en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

Welke gegevens kan ik verzamelen?

Als je mijn website bezoekt, gebeurt dit anoniem. Je kunt bijvoorbeeld informatie over mijn aanbod lezen, of blogs. Zodra jij je voor een dienst inschrijft, dan wel een gratis product aanvraagt en je vrijwillig je e-mailadres en/of adresgegevens verstrekt, verzamel ik je persoonsgegevens. Afhankelijk waar jij je voor inschrijft of aanmeldt, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen gegevens die je aan mij hebt gedeeld of verstrekt. Zo vraag ik je om gegevens in te vullen bij het downloaden van het contactformulier of de gratis weggever. Deze gegevens kunnen omvatten:

 • Voor- en achternaam
 • NAW-gegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer of mobiel nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Website
 • BTW nummer
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.


De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact met je te kunnen opnemen als je het contactformulier hebt ingevuld. Download je een brochure, e-book of gratis workshop waarvoor jij je expliciet hebt ingeschreven, dan ontvang je de desbetreffende informatie. Voor het downloaden van een brochure heb ik uiteraard geen btw-nummer nodig of KvK nummer. Ik tracht zoveel mogelijk passende gegevens te vragen.


In sommige gevallen krijg je een follow-up mail waarvan je je altijd direct kunt afmelden via de uitschrijflink onder aan de mail. Ik maak gebruik van Active Campaign/ MailBlue en zij verwijderen de gegevens na de uitschrijflink. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of het ontvangen van de blogposts worden de gegevens uit de database verwijderd.

Welke gegevens verzamel ik juist niet?

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende onder andere ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, of gezondheidstoestand. Ik en mijn website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie.

Hier heb ik deze gegevens voor nodig

Indien jij mij je e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt, zal ik deze gegevens enkel gebruiken voor het doel dat ermee gediend is. Dit kan gaan over mijn nieuwsbrief, dan wel je vragen te beantwoorden via het contactformulier. Je bent uiteraard niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat je bij mij een dienst afneemt. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je je persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van mijn diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

 

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen op basis van de volgende grondslagen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen. Grondslag: Uitvoering overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen. Grondslag: Uitvoering overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Om je mijn (online/offline) nieuwsbrief toe te zenden. Grondslag: toestemming en gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
 • Om je te kunnen bellen/mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen. Grondslag: Uitvoeren overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Grondslag: Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Agnes van Goolen of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
 • Om je te informeren over (wijzigingen in eerder afgenomen) diensten en/of producten. Grondslag: Toestemming en Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Agnes van Goolen of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

Namen en e-mailadressen die je invult om je in te schrijven voor de nieuwsbrief, gebruik ik wel voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor advertenties. Namen en e-mailadressen die je invult via een contact- of offerteformulier, gebruik ik niet voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor advertenties. Ik gebruik deze enkel om je van een reactie te kunnen voorzien. Tot het moment dat je klant bij mij wordt dan wel de nieuwsbrief aanvraagt, zet ik je gegevens dan ook niet in mijn e-mailmarketingsysteem. Door de gegevens aan mij te verstrekken geef je mij toestemming om de gegevens voor voorgenoemde doeleinden te gebruiken.

 

Ik analyseer daarnaast jouw gedrag op mijn website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Hierover lees je verderop in deze verklaring meer.

Zo beveilig ik jouw gegevens

Ik neem de bescherming van jouw (persoons)gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik maak gebruik van HTTPS, een beveiligde manier om data te versturen. De extra ‘S’ staat voor Secured. Op deze manier wordt de informatie versleuteld. Dit is te herkennen aan het groene slotje in de adresbalk van de browser. Ook maak ik gebruik van actuele beveiligingssoftware op mijn PC, laptop en externe server -zoals een virusscanner en firewall- om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Alle digitale apparatuur die ik gebruik is tenslotte beveiligd middels een wachtwoord.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Zo bewaar ik jouw gegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor ik de gegevens heb gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Wanneer je je hebt afgemeld via de ‘afmeld link’ of een persoonlijk e-mail, zal ik je gegevens elke maand uit het systeem verwijderen. Gegevens inzake facturen en offertes bewaar ik tenminste zeven jaar. Ik voldoe hiermee aan mijn wettelijke verplichting. Daarna worden de gegevens verwijderd. Ik heb technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking door gegevens op te slaan op een externe harde schijf.

 

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor-, achter-, bedrijfsnaam en e-mailadres via inschrijving nieuwsbrief - maximaal 3 maanden na uitschrijving nieuwsbrief.
 • Voor-, achter-, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres via contact- of offerteformulier - maximaal 3 maanden na ons laatste contactmoment.
 • Voor-, achter- en bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van klanten - 7 jaar na afronding overeenkomst. Jouw activiteiten op mijn website - 26 maanden na het laatste websitebezoek.

 

Persoonsgegevens die je invult voor het inschrijven voor mijn nieuwsbrief, worden na uitschrijving voor mijn nieuwsbrief veelal direct, maar in ieder geval binnen 3 maanden, uit mijn e-mailmarketingsysteem verwijderd. Persoonsgegevens die je invult via een contact- of offerteformulier, gebruik ik alleen om te antwoorden op jouw bericht en worden binnen 3 maanden na mijn laatste correspondentie met jou verwijderd.

 

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Dit kun jij met je gegevens doen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Ik wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met deze partijen deel ik jouw gegevens

Ik deel jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Daarnaast verstrek ik jouw persoonsgegevens aan andere derden zoals mijn boekhouder en Virtual Assistant. Met deze partijen sluit ik een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Ik selecteer mijn partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan ik met in acht neming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

 

Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van ActiveCampaign / MailBlue. De servers van Active Campaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten vind je op: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy.

 

Gegevens over jouw websitebezoek deel ik met Google middels het gebruik van Google Analytics. Meer informatie over het privacybeleid van Google vind je op https://policies.google.com/. Jouw gegevens kunnen door Google worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Google vind je op https://policies.google.com/privacy/frameworks.

 

Daarnaast deel ik jouw gegevens die ik verkregen heb via het inschrijven voor mijn nieuwsbrief, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken en daardoor gerichter te kunnen adverteren. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je op https://www.facebook.com/privacy/explanation. Jouw gegevens kunnen door Facebook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je op https://www.facebook.com/about/privacyshield.

Deze programma's en systemen gebruik ik

Ik maak gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen die persoonsgegevens verwerken namens Agnes van Goolen, met wie een verwerkersovereenkomst afgesloten is (indien beschikbaar). Als je op de link van ieder programma klikt, kom je bij de privacy verklaring:

 

 • Windows 10 (Microsoft Office): tekstverwerking, aanmaken offertes en facturen, opslag gegevens
 • Browser (Internet Explorer, Google Chrome): zoeken van informatie
 • Google mail (Gmail): ontvangen en verzenden van e-mailberichten
 • Strato: domeinregistratie, webhosting

 • Active Campaign/ MailBlue: e-mailmarketing
 • Google Analytics: analyseren websiteverkeer
 • Facebook: beheer Facebookpagina, analyseren gegevens Facebook Pixel
 • Mollie: betalingsverkeer
 • Groove Funnels: platform voor het bouwen van sales- en marketing funnels
 • Zapier: koppeling tussen verschillende programma’s
 • Zoom: om online te kunnen vergaderen
 • Manychat: om Facebook messenger gesprekken van pagina’s te automatiseren.
 • Typeform: versturen en ontvangen van enquêtes
 • Calendly: om afspraken digitaal in te plannen


Dit moet je weten over cookies

Ik maak gebruik van cookies van externe partijen om mijn website goed te laten functioneren, te analyseren hoe bezoekers mijn website gebruiken en om gerichter te kunnen adverteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Ik gebruik 4 soorten cookies.

 

Ten eerste de functionele cookies: deze zorgen ervoor dat mijn website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistische-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van mijn website en die mij helpen de site te optimaliseren. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden. Tot slot plaats ik marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

 

Wanneer je mijn website bezoekt, gebruiken Google en Facebook, als externe partijen, mogelijk cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën voor het verzamelen en ontvangen van gegevens van mijn website en elders op het internet en gebruiken deze gegevens voor het aanbieden van services op maat en gerichte advertenties. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je op https://www.google.com/policies/technologies/cookies/. Meer informatie over het gebruik van cookies door Facebook vind je op https://www.facebook.com/policies/cookies/. Hier vind je ook hoe je het gebruik van cookies door Facebook kunt beheren.

 

Je kunt je afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van mijn website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van mijn site je tegenvalt.

 

Google analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren en verbeteringen kan aanbrengen, gebruik ik Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Hierdoor worden er cookies geplaatst. Google Analytics werkt door middel van een trackingcode op een website. Deze trackingcode registreert klikken op mijn website. Voor mij zijn goede statistieken noodzakelijk. Er wordt geen IP-adres gebruikt, dus ik kan de statistieken niet herleiden naar persoonlijke gegevens. Ik gebruik de geanonimiseerde statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van mijn website en deze aan de hand daarvan te optimaliseren. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Ik gebruik de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Voor meer informatie, bekijk het privacybeleid van Google.

 

Facebook pixel

Ik maak via mijn website gebruik van een Facebook Pixel, waarbij Facebook cookies op jouw computer plaatst. De Facebook pixel houdt een profiel bij van de mensen die op mijn website zijn geweest en welke pagina’s zij hebben bezocht. Dit zorgt ervoor dat ik jou, indien jij een Facebook account hebt, relevante advertenties op Facebook kan tonen en het resultaat kan meten. Facebook gebruikt deze cookies om bij te houden welke pagina’s jij bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij mij bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.


Social media

Wellicht is je opgevallen dat je mijn blogs en content kunt delen via mijn website naar social media als Facebook en LinkedIn. Dit vindt plaats via de Social Media Share buttons. Ik heb buttons geplaatst voor Facebook, LinkedIn, Instagram en Youtube.


Ik heb geen invloed op de wijze waarop deze platforms met jouw persoonsgegevens omgaan en draag hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield, waar ze zich aan geconformeerd hebben. Lees de privacyverklaringen van deze social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Wijzigingen in de Privacy Policy

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels. Als de wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zal ik ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Dronten 2021

Laatst bewerkt op 15 mei 2018

Laatst bewerkt op 25 mei 2018

Laatst bewerkt op 2 januari 2019

Laatst bewerkt op 13 oktober 2021

Laatst bewerkt op 26 maart 2022