ZachtKracht!

Je hoort en leest steeds vaker iets over ZachtKracht. Maar wat is ZachtKracht nu precies? En wat kun je er eigenlijk mee? Ik vertel je meer over het magische ZachtKracht model in dit artikel. Zodat jij er je voordeel mee kunt doen!

bergen

Al ruim 25 jaar houd ik me bezig met persoonlijke ontwikkeling. Het fascineert me, hoe mensen zich gedragen, welke gedachten ze er op na houden, hoe ze al dan niet verantwoording voor hun leven nemen. Ik besteed veel tijd aan trainingen, cursussen en opleidingen en zuig alles wat ik leer als een spons in me op.

De afgelopen jaren ben ik steeds meer gaan inzien hoe bepaalde zaken met elkaar in verband staan. En dat je aan snelle symptoombestrijding kunt doen (zoiets als een pil nemen tegen hoofdpijn), maar dat je op termijn alleen maar blijvend resultaat behaalt als je de oorzaak van de symptomen aanpakt (hoe het komt dat die hoofdpijn steeds terugkomt). En die oorzaak, die ligt vaak op een heel ander vlak dan je in eerste instantie denkt.

In 2016 heb ik al mijn kennis en ervaringen samengevoegd tot 1 model met de naam: ZachtKracht! ZachtKracht staat voor dé ultieme combinatie tussen de zachtheid van intuïtie en de daadkracht van strategie & structuur. Yin en Yang. Vrouwelijk en Mannelijk. Zijn & Voelen aan de ene kant en Denken & Doen aan de andere kant. Maar wel in balans! Omdat het één niet zonder het ander kan. Als de ene kant beïnvloedt wordt, dan heeft dat effect op de andere kant. Gezamenlijk zorgen deze vier dimensies er ook voor dat jij kunt Groeien; de vijfde dimensie. Die uiteraard ook weer van invloed is op de andere vier.

ZachtKracht en de BalansCheck!

Onlosmakelijk verbonden met het ZachtKracht model is de BalansCheck. Een lijst met stellingen die je inzicht geeft in hoeverre jouw leven in- of uit balans is. Met de BalansCheck ontdek je hoe je scoort op de verschillende dimensies. En die scores zeggen weer van alles over de onderliggende oorzaken waarom het in jouw leven nog niet zo loopt als jij graag wilt.

In 2017 heb ik het model een klein beetje aangepast waardoor ook het ‘spiegelwerk’ een plek heeft gekregen binnen ZachtKracht. Door te spiegelen kijk je anders tegen dingen aan. Datgene wat jou raakt, zegt iets over jezelf en als je daar naar durft te kijken (in de spiegel kijken), dan pak je de regie over je leven terug. Daardoor ervaar je meer plezier en geluk en kun je weer stralen.

Zeer recentelijk (2019) heb ik een opleiding Nine Star Ki gedaan. Dit is een Oosterse astrologie-leer die je inzicht geeft in je kwaliteiten en valkuilen, je drijfveren en wat je hier op aarde komt doen, je missie. Nine Star Ki werkt vanuit de elementen Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal en ook deze elementen sluiten naadloos aan bij het ZachtKracht-model.

Het ZachtKracht model heeft nu exact de waarde gekregen die ik al die tijd al voelde. Zijn, Voelen, Denken, Doen en Groeien. Vijf werkwoorden. Vijf dimensies. Vijf spiegels. Vijf elementen. Een verticale lijn én een horizontale lijn. Het model is compleet.

In dit artikel vertel ik je meer over de verschillende dimensies en de bijbehorende diepere betekenis in de zin van de spiegels. Ik benoem bij iedere dimensie ook waar de betreffende dimensie voor staat voor als je ondernemer bent. Want ook dan werkt ZachtKracht! Omdat ik tijdens mijn coaching etherische oliën inzet om de coachsessie te ondersteunen, benoem ik per dimensie ook vier van mijn meest favoriete oliën. Tenslotte vertel ik je wat je nog meer kunt doen met de resultaten uit de BalansCheck. Alles bij elkaar krijg jij zo een heel compleet beeld van ZachtKracht en wat het voor jou kan betekenen om vanuit ZachtKracht te leven.

 

De verticale lijn

 

De verticale lijn in het ZachtKracht model staat voor de verbinding tussen ZIJN en DENKEN. Deze lijn geeft de samenwerking weer tussen lichaam en geest. Lage scores op deze dimensies geven spiegelend gezien inzicht in de relatie tussen jou en je ouders én in de relatie die jij hebt met je eigen lichaam. ZIJN is de spiegel van de innerlijke moeder, DENKEN de spiegel van de innerlijke vader. De samenwerking tussen deze twee bepaalt of ideeën (geest) ook daadwerkelijk tot manifestatie (lichaam) komen.

Als jij het beeld van je ouders hebt dat ze van elkaar houden en de liefde moeiteloos stroomt, dan is jouw verbinding tussen lichaam en geest in orde en zul je ook ervaren dat jouw ideeën goed geconcretiseerd kunnen worden. Maar is jouw beeld dat er vooral moeilijkheden zijn tussen je ouders en dat de relatie stroef verloopt, dan zullen jouw lichaam en geest ook niet met elkaar samen willen werken. Dan kun je nog zoveel ideeën hebben, ze zullen niet van de grond komen.

Zijn

De dimensie ZIJN staat aan de basis van het model. Het ‘draagt’ als het ware alle andere dimensies. ZIJN staat voor je missie, je diepste weten, je spiritualiteit. Voor je identiteit, je talenten, kwaliteiten en valkuilen. Maar ook voor de diepere betekenis van je bestaan, de zingeving in je leven en voor de verbinding met de aarde.

Zakelijk gezien staat de dimensie ZIJN voor je missie, kernwaarden en identiteit van je bedrijf. Heb je een duidelijk antwoord op de vragen wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat vind ik echt belangrijk? Weet je waar je voor staat en durf je dat ook echt uit te dragen? Staan jouw kernwaarden als een huis en zijn ze ook verwerkt in je bedrijf?

‘Wanneer je trouw bent aan wie jij in essentie bent en daar ook naar gaat handelen, keuzes durft te maken die jou energie opleveren in plaats van dat ze je energie kosten, dan levert je dat meer geluk en balans op.’

Op dieper niveau staat ZIJN voor de spiegel van je innerlijke moeder. Het is de reflectie van je fysieke lichaam en je relatie hiermee. Met andere woorden: de relatie met je moeder bepaalt de relatie met je lichaam. Is de verhouding met je moeder (of de herinnering aan haar) minder goed, dan betekent dit dat je verbinding met de aarde niet goed is of dat je niet goed aanwezig bent in jezelf. Je hebt moeite om je thuis te voelen in je lichaam en/of je hebt vaak het gevoel dat je niet thuishoort hier op aarde. Je lichaam interesseert je niet zoveel en verzorg je ook minder. Je vindt het lastig om je ideeën om te zetten in concrete acties en veel projecten worden wel opgestart maar niet afgemaakt.

‘Je innerlijke moeder draagt je, dat is haar taak, vertrouw daar maar op. En weet dat wanneer je in deze spiegel durft te kijken, je de eerste stap neemt op weg naar groei in je bedrijf.’

Favoriete oliën die ik gebruik bij deze dimensie zijn: Geranium (dé moeder olie), Grounding (verbinding met de aarde), Release (voor balans tussen lichaam en geest) en Trauma life (voor het loslaten van trauma’s die zich vast hebben gezet in het lichaam).

Denken

De dimensie DENKEN staat voor je gedachten, overtuigingen, zorgen en visie. Eigenlijk alles wat zich in je hoofd afspeelt. Maar ook voor de diepere verbinding met de bron. Je hogere zelf. Veel hoogbegaafde ondernemers voelen zich hier het beste thuis. In hun hoofd. Ook al is het er altijd druk.

Zakelijk gezien staat de dimensie DENKEN voor de visie die je hebt voor je bedrijf (hoe ziet de toekomst eruit?). Voor een positieve mindset die zorgt dat je effectief omgaat met je gedachten (hoe reageer je bij tegenslag, afwijzing of kritiek?). Voor het vermogen om veerkrachtig te reageren op veranderende omstandigheden (wat doe je als het helemaal anders loopt dan je had bedacht?).

‘Als je voor jezelf een (eind-)doel hebt geformuleerd, is het belangrijk dat je er een beeld bij kunt vormen en dat je inzicht krijgt in welke ondersteunende en belemmerende gedachten of overtuigingen je hierbij hebt.’

Op dieper niveau staat DENKEN voor de spiegel van je innerlijke vader. Het is de reflectie van het hogere bewustzijn en je relatie hiermee. Met andere woorden: de relatie met je vader zegt iets over de manier waarop je denkt en waarop je connectie maakt met je innerlijk weten. Is de verhouding met je vader (of de herinnering aan hem) minder goed, dan betekent dit dat de verbinding met het hogere zelf niet goed is. Je kunt het niet goed bereiken. Is/was je vader heel dominant aanwezig, dan is de verbinding met het hogere zelf weer te sterk aanwezig.

‘Onthoud dat iedere gedachte of oordeel over je vader in werkelijkheid iets zegt over jou. Jij hebt op dat gebied nog iets te helen. Het is jouw spiegel. Wees er dankbaar voor en leer ervan.’

Favoriete oliën die ik gebruik bij deze dimensie zijn: Frankincense (dé vader olie), Lemongrass (voor mentale helderheid), Believe (voor een hoger bewustzijn) en Transformation (voor het vervangen van negatieve gedachten in positieve, helpende gedachten).

De horizontale lijn

De horizontale lijn in het ZachtKracht model staat voor de verbinding tussen VOELEN en DOEN. Deze lijn geeft de samenwerking weer tussen emotie en daadkracht. Het is de lijn die bepaalt of je in staat bent je emoties en je gevoel toe te laten of dat je liever de touwtjes in handen houdt en je mannetje staat. Lage scores op deze dimensies geven mij spiegelend gezien inzicht in hoe jij in je relatie staat. Ik vraag naar de relatie tussen jou en je partner. Of er überhaupt een relatie is. Ben jij iemand die thuis de broek aan heeft? Vind je dat je partner genoeg doet in jullie relatie? Allemaal vragen die aan bod komen als we deze dimensies bespreken.

Voelen

De dimensie VOELEN staat voor emotie, communicatie en verbinding. Voor intuïtie en gevoel.  De plek waar je als hoogbegaafde ondernemer waarschijnlijk niet vaak komt omdat je hebt geleerd dat gevoelens ondergeschikt zijn aan gedachten. Wat overigens niet betekent dat je geen gevoel hebt. Gevoel staat alleen niet op de juiste plek in jouw systeem. En daar komen we achter door de score op deze dimensie.

Zakelijk gezien staat de dimensie VOELEN voor verbinding, relaties, empatisch vermogen en vertrouwen. Je herkent niet alleen je eigen emoties maar ook die van anderen. Je communiceert krachtig en helder en bent in staat om je echt te verbinden met anderen. Je begrijpt je klant als geen ander en spreekt zijn/haar taal.

 ‘Als je je bewust bent van je eigen emoties én die van de ander en je weet hoe je hier effectief mee om kunt gaan, dan kun je vanuit volledige verbinding in contact treden met de ander.’

Op dieper niveau staat VOELEN voor de spiegel van je innerlijke vrouw. Het is de reflectie van je gevoel en intuïtie. Als je als vrouw in je relatie bepalend bent (de broek aan hebt) of wanneer je een alleenstaande vrouw bent, dan staat de innerlijke vrouw vaak op de plek van de innerlijke man. Alles komt dan extra heftig binnen. Je voelt je snel aangevallen, bent emotioneel niet stevig maar juist labiel. Als je laag scoort op de dimensie voelen vraag ik daarom door naar jouw relatie en hoe jij je voelt binnen deze relatie.

‘Wanneer je je vrouwelijkheid volledig omarmt en je eigen kracht hierin herkent, dan ben je in staat werkelijk verbinding te maken. Vrouw zijn is kracht, geen zwakte. Leun, steun, vraag en relax. ’

Favoriete oliën die ik gebruik bij deze dimensie zijn: Ylang Ylang (helpt emoties reguleren), Jasmine (om de vrouwelijke energie van het lichaam te balanceren),  Forgiveness (om negatieve gevoelens los te laten) en Joy (voor een vreugdevol gevoel).

Doen

De Dimensie DOEN staat voor daadkracht, actie, vuur en commitment. Voor verantwoording nemen voor je leven, je gezondheid en je geluk. Aan het stuur staan. De regie nemen. Pro-actief zijn. Het is een basishouding die het fundament vormt voor een blijvende verandering in je leven.

Zakelijk gezien staat de dimensie DOEN voor passie, focus en commitment. Je hebt je doelen helder voor ogen en stelt de juiste prioriteiten om ze te behalen. Je neemt verantwoording voor de dingen die je doet en toont commitment en focus. Dit is de dimensie van de Intrinsieke Motivatie en het helpt je op weg naar het succes dat jij wilt bereiken.

‘Als jij jezelf doelen stelt waar je hart sneller van gaat kloppen en je stelt op basis hiervan de juiste prioriteiten, dan zul je je doelen écht gaan bereiken.

Op dieper niveau staat DOEN voor de spiegel van je innerlijke man. Het is de reflectie van je daadkracht. Je mannetje staan, doen om iemand te zijn, presteren, doorzetten, uitdagen. Allemaal mannelijke energie die je weghoudt bij je gevoel. Hoge scores op deze dimensie geven aan dat je vuur goed brandt, je doelen stelt en deze ook behaalt. Maar in hoeverre gaat dit ten koste van je gevoel? En in hoeverre gebruik je deze dimensie om maar niet te hoeven voelen?

‘Zodra je weet dat voelen en doen gelijke aandacht mogen krijgen, zul je merken dat je een stuk rustiger wordt. Passie, focus en commitment in balans met emotie, communicatie en verbinding. Krachtiger dan dat krijg je het niet.’

Favoriete oliën die ik gebruik bij deze dimensie zijn: Clove (stimuleert), Ginger (geeft energie), EnRGee (verhoogt de energie), Thieves (ondersteunt je gezondheid waardoor je actief blijft).

Het centrum

In het midden van de vier dimensies Zijn, Voelen, Denken en Doen vinden we de dimensie Groeien. Het is spiegelend gezien de dimensie van de Innerlijke Kracht, het Innerlijke Kind, kortom IK. Zijn alle dimensies met elkaar in balans, dan vindt er groei plaats en kan IK tot volle bloei komen. Teveel groei en bloei heeft weer een direct effect op de overige dimensies en daarmee blijft het model continue in beweging. Jij dus ook.

Groeien

De dimensie GROEIEN staat voor energie, balans en structuur. Hier gaat het over goed voor jezelf zorgen (voeding, slapen, bewegen), ontspanning en regelmaat. Als we er spiegelend naar kijken dan is dit de plek van IK. Jij te midden van Zijn, Voelen, Denken en Doen.

Zakelijk gezien staat de dimensie GROEIEN voor energie, ambitie, balans. Maar ook voor strategie, structuur en techniek. Je hebt je zaken op orde en weet feilloos hoe het ervoor staat in jouw bedrijf. Terugkerende werkzaamheden heb je zo ingericht dat ze je zo min mogelijk tijd kosten of je hebt ze uitbesteed. Ieder jaar of kwartaal bepaal je je strategie en waar nodig pas je deze aan.

‘Als jij goed voor jezelf zorgt (gezond eten, voldoende slapen en volop bewegen), heb je meer energie om je taken te volbrengen. Breng daarnaast structuur aan in werk en leven en je zult merken dat je veel meer balans ervaart.’

Als we spiegelend kijken naar de plek van deze dimensie in het model, dan is dit de plaats waar IK centraal staat. Dit is de plek waar de innerlijke vader en moeder en/of de innerlijke man en vrouw elkaar vinden en met elkaar transformeren tot een engel van liefde. IK kun je ook zien als je innerlijke kind of je innerlijke kracht. Als je helemaal jezelf bent, als alle delen in jou geheeld zijn, dan sta jij stevig met beide benen op de grond. Klaar om de wereld aan te kunnen. Sterk en speels tegelijk. Op deze plek voel je je na een sessie superkrachtig.

‘Op deze plek bestaat geen angst. Hier kun je alles laten gaan en ben je helemaal vrij. Dit is de plek om van jezelf te houden. Onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk.’

 

Favoriete oliën die ik gebruik bij deze dimensie zijn: Inner Child (om dichterbij je authentieke zelf te komen), Abundance (om een wereld van mogelijkheden te creëren), Orange (voor vrede en geluk) en Basil (versterkt je natuurlijke energieniveau).

Conclusie

Als jij onzeker bent of twijfelt aan jezelf, dan kun je er zeker van zijn dat er een disbalans uit de BalansCheck komt. Die kan zich uiten in lage scores op alle dimensies of 1 of 2 dimensies die significant lager scoren dan de overige dimensies. Zodra je de oorzaak van de disbalans aanpakt, ontstaat er ruimte voor persoonlijke groei.

Laat je dus niet gek maken door snelle quick fixes en 5-minuten oplossingen. Onderzoek de samenhang tussen de verschillende dimensies , kijk in de spiegel en heel de delen in jezelf. Je zult zien dat je dan ineens wel sprongen maakt. Zodat plannen en ideeën wel van de grond komen. Je meer voor jezelf gaat staan. Je veel meer zelfvertrouwen krijgt. Je meer rust en balans vindt in leven en werk. Je steeds meer straalt!

De combinatie tussen het ZachtKracht-model en de BalansCheck is magisch en biedt ontelbare mogelijkheden om inzicht te krijgen waar jij aan te werken hebt om weer in beweging en/of in balans te komen.

Heb je vragen naar aanleiding van jouw BalansCheck? Neem gerust contact met me op. Via onderstaande link kun je zelf een afspraak met me inplannen in mijn digitale agenda. Ik sta je heel graag te woord en help je verder. Wil je je vraag liever per e-mail aan me stellen? Dat kan natuurlijk ook. In dat geval kun je een berichtje sturen aan: info@agnesvangoolen.nl

Klik hier om een afspraak met mij in te plannen.

Wil je stoppen met strugglen en starten met stralen?
Download dan nu de Break Free Gids!

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.